Дослідження методом CATIИсследования методом CATI

CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) є одним з найбільш популярних методів збору інформації. В Україні телефонні опитування, як і у всьому світі, вже давно проводяться набагато частіше за особисті інтерв”ю методом обличчя-до-обличчя і все ще частіше за інтернет-опитування.

Перевагами цього методу є оперативність, відносно низька вартість, наявність більшого арсеналу інструментів для контролю якості робіт, а також можливість опитування важкодоступних категорій респондентів.

Як правило, всі розмови записуються, а аудіозаписи згодом можуть бути прослухані.

Дзвінки можуть здійснюватися як за базою згенерованих випадковим чином номерів, так і по базі спеціально відібраних респондентів, наданої замовником або нашої власної.

Що пропонуємо ми

Ті, хто коли-небудь стикався з необхідністю проведення телефонних опитувань, знають як непросто знайти професійне агентство або CATI-центр, які не тільки б декларували можливість якісного проведення таких робіт, але і в дійсності могли б кваліфіковано їх здійснити. Адже переважна більшість колл-центрів всі свої бізнес-процеси налаштовує для роботи з вхідними дзвінками. На противагу цьому в IRS Group вся увага приділяється особливостям роботи з дзвінками вихідними, що вимагає особливої підготовки і навчання операторів, а також відповідного устаткування і програмного забезпечення.

Ряд цифр про нашу активності в даному напрямку:

  • Кілька десятків тисяч CATI-інтерв’ю щорічно,
  • До 50 робочих станцій в одному проекті,
  • 10 країн (серед них Україна, Казахстан, Росія, Ізраїль, Чехія, Словаччина, Польща та інші)
  • 7 мов проведення опитування.

CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) является одним из наиболее популярных методов сбора информации. С учетом местной специфики телефонные опросы в Украине, как и во всем мире, уже давно проводятся гораздо чаще личных интервью методом лицом-к-лицу и все еще чаще интернет-опросов.

Преимуществами этого метода являются оперативность, относительная дешевизна, наличие более широких инструментов для контроля качества работ, а также возможность опроса труднодоступных категорий респондентов.

Как правило, все разговоры записываются, а аудиозаписи впоследствии могут быть прослушаны.
Звонки могут осуществляться как по базе случайным образом сгенерированных номеров, так и по базе специально отобранных респондентов, предоставленной заказчиком.

Что предлагаем мы

Те, кто когда-либо сталкивался с необходимостью проведения телефонных опросов, знают, как непросто найти профессиональное агентство и/или CATI-центр, которые не только бы декларировали возможность качественного проведения таких работ, но и в действительности могли бы квалифицированно их осуществить. Ведь подавляющее большинство колл-центров все свои бизнес-процессы настраивает для работы с входящими звонками. В противоположность этому в IRS Group все внимание уделяется особенностям работы со звонками исходящими, что требует особенной подготовки и обучения операторов, а также соответствующей отладки оборудования и ПО.

Ряд цифр о нашей активности в данном направлении:

  • Несколько десятков тысяч CATI-интервью ежегодно,
  • До 50 рабочих станций в одном проекте,
  • 10 стран (среди них Украина, Казахстан, Россия, Израиль, Чехия, Словакия, Польша и другие)
  • 7 языков проведения опроса.

itpride.net   and voffa