Якісні дослідження споживачів

Компанія IRS Group володіє великим досвідом проведення таких типів якісних досліджень споживачів/експертів та надає ці послуги на всій території Україні:

Фокус-групові дискусії

 • Проводяться для глибинного вивчення потреб і мотивації цільової аудиторії. Якщо Вам потрібно розробити ідею по сприйняттю існуючого і нового товарів, зрозуміти, як імідж і які критерії визначають наміри використання споживачем того чи іншого товару, то цей метод саме для Вас.

Глибинні інтерв’ю

 • Являють собою неформальну особисту бесіду, яку інтерв’юер проводить заздалегідь наміченим сценарієм. У такій розмові використовуються методики, які сприяють ґрунтовним міркуванням на теми, які цікавлять замовника. Бесіда проводиться один на один і триває від 30 до 60 хвилин. За допомогою інтерв’ю такого типу можна дослідити особисту думку, а також переконання і цінності респондента.

Глибинні інтерв’ю проводяться

 • Для покращення розуміння проблеми маркетингового дослідження
 • Для вивчення будь-яких конфіденційних, делікатних, особистих тем чи питань
 • В ситуаціях, коли думка респондента пригнічувалась би думкою групи (наприклад, на фокус-групі)
 • Для більш глибокого розуміння складної купівельної поведінки (мотиви покупки, сприйняття, очікування покупця, ступінь задоволеності від покупки)

Експертні інтерв’ю

 • Це один із різновидів глибинного інтерв’ю, головна особливість якого – це статус і компетентність респондента, який виступає досвідченим учасником досліджуваного ринку. Експертами виступають фахівці, яким відомі специфічні сторони певного ринку. Найчастіше експертні інтерв’ю проводяться з керівниками компаній або керівниками великих підрозділів, представниками виконавчої та законодавчої влади регіонів, вченими, працівниками вузів і науково-дослідних організацій, співробітниками недержавних, приватних експертних або консультаційних структур, членами експертних рад і т.п.
 • Якщо Вам необхідно оцінити стан ринку в цілому і його різноманітні параметри, стан певних галузей, правила, що існують на ринку, традиції та схеми і т.д., Вам підійде саме цей метод дослідження.

Desk research (Кабінетне дослідження)

Це збір вторинної інформації щодо загального стану ринку, нових тенденцій, динаміки та обсягу ринку, існуючих пропозицій та інших аспектів. Джерелами інформації для кабінетного дослідження можуть бути:

 • Інтернет-джерела, які включають в себе різні публікації, інформацію ресурсів інсайдерів та ін.;
 • Друковані ЗМІ;
 • Урядові публікації та матеріали, програми розвитку, інформація про бюджети і державні витрати;
 • Звіти дослідницьких агентств про результати досліджень, дані про поведінку споживачів;
 • Дані статистичних органів.

itpride.net   and voffa