Виявлення та моніторинг трендів

Методики якісних досліджень, які використовує агентство InTrends:

  • Фокус – групові дискусії – дослідження полягає у глибинному інтерв’юванні представників цільової аудиторії. Під час інтерв’ювання від аудиторії дослідники отримують суб’єктивні думки про товар, послугу та інші об’єкти дослідження. У класичних фокус-групових дискусіях клієнт може спостерігати за респондентами через дзеркало.
  • Розширені фокус – групові дискусії (Engagement focus-groups) – дослідження має на увазі присутність на фокус – групі представників замовника. Дослідження має на увазі не тільки збір інформації з респондентів, а й особисту взаємодію між клієнтом та опитуваним. У розширених фокус-групах клієнт знаходиться за одним столом з респондентами та бере активну участь у дискусії.
  • Глибинні інтерв’ю – глибинне інтерв’ю є неформальною особистою бесідою. Розмова проводиться інтерв’юером за заздалегідь наміченим планом і ґрунтується на використанні методик, що спонукають респондентів до тривалих і ґрунтовних міркувань щодо кола питань, що цікавить дослідника. У ході інтерв’ю досліджуються особиста думка респондента, його переконання та цінності.
  • Етнографічні дослідження – є глибинне занурення у життя і побут респондента. Даний метод якісних досліджень, заснований на спостереженні, але часто поєднує цілий комплекс методів (спостереження + глибинні інтерв’ю; спостереження + розповіді респондентів про себе + фокус-групи). Цей метод допомагає розкрити мотивацію, емоції та контекстні фактори, що впливають на поведінку.
  • Digital етнографія – спрямоване на глибинне вивчення digital простору, в якому знаходиться респондент.
  • Експертні інтерв’ю – один із різновидів глибинного інтерв’ю, його головною особливістю є статус і компетентність респондента, який виступає досвідченим учасником програми, що вивчається. Експертне інтерв’ю передбачає отримання респондента розгорнутих відповідей.
  • Кабінетне дослідження (Desk Research) – обробка існуючої інформації, даних, зібраних раніше. Кабінетне дослідження може проводитися як перший етап робіт, пов’язаних з підготовкою дослідження, з метою виявлення загальної ситуації на ринку, порожніх ніш, білих плям, які потребують поглибленого вивчення.

Докладніше про послугу, Ви можете прочитати на офіційному сайті агентства.

itpride.net   and voffa