Профессиональные исследования автомобильного рынка — теперь в УкраинеПрофесійні дослідження автомобільного ринку — тепер в УкраїніProfessional researches of the automotive market now in Ukraine

Украинское маркетинговое агентство IRS Group подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве с независимым международным маркетинговым агентством GiPA, специализирующимся на исследованиях в автомобильной сфере, которое представлено офисами в Европе, Южной, Латинской, Северной Америки, России, Китае и Африке.

Обмениваясь ценным опытом, наиболее успешными наработками и результатами исследований со всего мира, каждый из партнеров сети вносит свой полноценный вклад в развитие автомобильного рынка.

Иван Любарский (Ivan Lubarsky), генеральный директор IRS Group: «Мы с благодарностью приняли предложение GiPA о совместной работе. Обмен данными, опытом и технологиями открывает перед клиентами как IRS Group, так и GiPA ряд новых возможностей. Самые передовые маркетинговые инструменты работы в автомобильном секторе будут гораздо доступнее теперь и компаниям, работающим в Украине».

Українське маркетингове агентство IRS Group підписало угоду про стратегічне співробітництво і партнерство з незалежним міжнародним маркетинговим агентством GiPA, що спеціалізується на дослідженнях в автомобільній сфері, яке представлене офісами в Європі, Південній, Латинській, Північній Америці, Росії, Китаї та Африці.

Обмінюючись цінним досвідом, найуспішнішими напрацюваннями та результатами досліджень з усього світу, кожен з партнерів мережі вносить свій повноцінний внесок у розвиток автомобільного ринку.

Іван Любарський (Ivan Lubarsky), генеральний директор IRS Group: «Ми з вдячністю прийняли пропозицію GiPA про спільну працю. Обмін даними, досвідом і технологіями відкриває як перед клієнтами IRS Group, так і GiPA ряд нових можливостей. Найбільш передові маркетингові інструменти роботи в автомобільному секторі будуть набагато доступніші тепер і компаніям, які працюють в Україні».

Ерік Девос (Eric Devos), комерційний директор групи компаній GiPA: «GiPA є міжнародним агентством з багаторічним досвідом досліджень в автомобільній сфері і фокусує свою діяльність на післяпродажному обслуговуванні автомобілів. Ми раді початку співробітництва з IRS Group, оскільки це дослідницьке агентство володіє унікальним досвідом і знаннями саме на українському ринку. Така співпраця дозволить нам використовувати всі переваги обох компаній, а також задовольняти запити клієнтів від представництв від найбільших виробників до невеликих автосервісів, як на міжнародному рівні, так і на локальному рівні».

Тепер і в Україні будь-який гравець автомобільного ринку зможе звернутися за допомогою до справжніх професіоналів з маркетингу в цій області.

Довідка:

IRS Group (www.irsgroup.com.ua) — інноваційна маркетингова компанія, яка надає професійні послуги в трьох основних сферах: маркетингові дослідження, оцінка рівня сервісу (таємний покупець) і трендвочинг (включаючи нестандартні комунікації з трендсеттерами).

GiPA (Groupement inter Professionnel de l’Automobile www.gipa.eu) вже більше як 25 років є гравцем міжнародного рівня в галузі автомобільних післяпродажних досліджень і поширюється на 25 країн світу, працюючи з усіма првідними міжнародними автомобільними брендами. Серед таких виступають:

 • Виробники автомобілів: Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, GM, Honda, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo …
 • Виробники шин: Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli …
 • Виробники запчастин: Bosch, Johnson Controls, NGK, TRW, Valeo, ZF …
 • Бренди мастильних матеріалів: BP-Castrol, Exxon-Mobil, Motul, Shell, Total …
 • Мережі автосервісів: Autobacs, Feu Vert, Midas, Norauto, Speedy …
 • Мережі магазинів: Autodistribution, Cecauto, Derendinger, Entrprosto, Fitros Catres …
 • І інші.

Більш докладно про автомобільні дослідження в Україні можна дізнатися за посиланням

The Ukrainian marketing agency IRS Group has signed an agreement on strategic cooperation and partnership with the independent international marketing agency GiPA, which specializes on studies in automotive field, represented by offices in Europe, South, Latin and North America, Russia, China and Africa.

Exchanging with a valuable experience and with the most successful developments and research results from around the world, each of the partners of the network makes its full-fledged contribution to the development of the automotive market.

Ivan Lubarsky, managing director of IRS Group: «We gratefully accepted GiPA’s offer to work together. The exchange of data, experience and technology opens up to IRS Groupand GiPAcustomers a number of new possibilities.  Now the most advanced marketing tools in the automotive sector will be more available for the implementation for the companies operating in Ukraine.

Eric Devos, commercial director of the group of companies GiPA: «GiPA is an international agency which has many years of experience in researches in the automotive sector and which is focused on the car after-sale service.

We are happy to start the cooperation  with IRS Group, as this research agency has unique experience and knowledge in Ukrainian market. Working in such an alliance will allow us to take advantages out from both companies and to meet  the needs of clients from offices of major manufacturers to small service stations, both at the international level and at the local level.»

Now in Ukraine, any player of the automotive market will have recourse to real professionals in the marketing sphere.

Information:

IRS Group (www.irsgroup.com.ua ) is an innovative marketing company that provides the professional services in three main areas: marketing researches, assessment of the quality of service (mystery shopping) and trendwatching (including trendsetters non-standard communication).

GiPA (Groupement inter Professionnel de l’Automobile www.gipa.eu ) is a player of international level in the sphere of car after-sale researches for over 25 years.

It spreads over 25 countries, operating with all the leading international car brands. Among these are:

 • Car manifacturers : Audi, BMW, Chrysler, Citroёn, Fiat, Ford, GM, Honda, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo …
 • Tyres manifacturers: Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli …
 • Spare parts manifacturers: Bosch, Johnson Controls, NGK, TRW, Valeo, ZF …
 • Lubricants brands: BP-Castrol, Exxon-Mobil, Motul, Shell, Total …
 • Service stations chains: Autobacs, Feu Vert, Midas, Norauto, Speedy …
 • Stores chains: Autodistribution, Cecauto, Derendinger, Entrprosto, Fitros Catres …

And others.

 More information about automobile researches in Ukraine can be found following this link (Automotive Research)

Эрик Девос (Eric Devos), коммерческий директор группы компаний GiPA: «GiPA является международным агентством с многолетним опытом исследований в автомобильной сфере и фокусирует свою деятельность на послепродажном обслуживании автомобилей. Мы рады началу сотрудничества с IRS Group, поскольку это исследовательское агентство обладает уникальным опытом и знаниями именно на украинском рынке. Работа в таком союзе позволит нам использовать все преимущества обеих компаний, а также удовлетворять запросы клиентов от представительств крупнейших производителей до небольших автосервисов, как на международном уровне, так и на локальном уровне».

Теперь и в Украине любой игрок автомобильного рынка сможет обратиться за помощью к настоящим профессионалам маркетинга в этой области.

Справка:

IRS Group (www.irsgroup.com.ua)- инновационная маркетинговая компания, которая предоставляет профессиональные услуги в трех основных областях: маркетинговые исследования, оценка уровня сервиса (тайный покупатель) и трендвочинг (включая нестандартные коммуникации с трендсеттерами).

GiPA (Groupement inter Professionnel de lAutomobile www.gipa.eu) уже более 25 лет является игроком международного уровня на поле автомобильных послепродажных исследований и распространяется на 25 стран мира, работая со всеми лидирующими международными автомобильными брендами. Среди таких выступают:

 • Производители автомобилей: Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, GM, Honda, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo…
 • Производители шин: Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli…
 • Производители запчастей: Bosch, Johnson Controls, NGK, TRW, Valeo, ZF…
 • Бренды смазочных материалов: BP-Castrol, Exxon-Mobil, Motul, Shell, Total…
 • Сети автосервисов: Autobacs, Feu Vert, Midas, Norauto,Speedy…
 • Сети магазинов: Autodistribution, Cecauto, Derendinger, Entrprosto, Fitros Catres…

И другие.

Более подробно об автомобильных исследованиях в Украине можно узнать по ссылке

itpride.net   and voffa